Krivosudský, L., Galamboš, M., & Levická, J. (2017). Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII. Chemické Listy, 111(8), 509–515. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/54