Jořenek, M., & Zajoncová, L. (2013). Biotechnologický význam lakasy a její charakteristika. Chemické Listy, 107(12), 921–928. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/584