Palovičová, V., & Obernauerová, M. (2013). Kardiolipín, esenciálny fosfolipid biogenézy a funkcie mitochondrií. Chemické Listy, 107(12), 936–941. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/586