Norková, R., Jaklová Dytrtová, J., & Kašička, V. (2013). Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Chemické Listy, 107(12), 949–955. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/588