Čorňák, Š., Jarošová, A., & Puškárová, L. (2013). Výskyt esterů kyseliny ftalové v potazích na volant vozidel. Chemické Listy, 107(12), 960–962. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/590