Urminská, J., Urminská, D., & Ondrišík, P. (2013). Frakcionácia kadmia a olova z reálneho sedimentačného prostredia sedemkrokovou selektívnou sekvenčnou extrakciou. Chemické Listy, 107(12), 963–968. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/591