Stupák, M., & Antalík, M. (2013). Štúdium molten globulárneho stavu cytochrómu c pomocou viskozimetrie. Chemické Listy, 107(12), 969–972. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/592