Badida, M., Gombár, M., Kmec, J., Sobotová, L., Vagaská, A., & Michal, P. (2013). Štúdium vplyvu chemického zloženia elektrolytu na mikrotvrdosť vrstvy vytvorenej anodickou oxidáciou hliníka. Chemické Listy, 107(12), 973–977. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/593