Zahradník, R. (2013). Chemie 2012. Chemické Listy, 107(10), 754–760. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/599