Policianová, O., Urbanová, M., Kobera, L., & Brus, J. (2013). Charakterizácia tuhých disperzií liečiv v polymérnych matriciach pomocou ssNMR spektroskopie. Chemické Listy, 107(10), 761–768. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/600