Slavíček, P. (2013). Guy B. Marin a Gregory S. Yablonsky: Kinetics of Chemical Reactions. Chemické Listy, 107(10), 798. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/605