Szabó, E. (2017). Názvy prvkov po 70 rokoch – čas na novú systematizáciu?. Chemické Listy, 111(7), 424–429. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/62