Leitner, J., & Kamrádek, M. (2013). Termodynamický popis nanosystémů. Chemické Listy, 107(8), 606–613. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/626