Vacek, J., Novák, D., & Zatloukalová, M. (2017). Nové směry v elektrochemii biomakromolekul: stručný přehled a diskuse. Chemické Listy, 111(7), 430–438. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/63