Slepičková Kasálková, N., Slepička, P., Bačáková, L., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2017). Interakce kmenových buněk s polymerním substrátem. Chemické Listy, 111(7), 439–444. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/64