Švorc, Ľ., Tomčík, P., Svítková, J., Rievaj, M., & Bustin, D. (2013). Analytické metódy na stanovenie kofeínu ako biologicky významnej látky. Chemické Listy, 107(7), 530–536. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/646