Handlos, P., Světlík, I., Dobiáš, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Joukal, M., Marecová, K., & Horáčková, L. (2017). Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi. Chemické Listy, 111(7), 445–448. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/65