Eliášková, I., & Literák, J. (2017). Jednoduché demonstrace instrumentálních metod. Chemické Listy, 111(7), 449–454. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/66