Kuráň, P., Čmelík, J., Pilařová, V., Krejčová, M., & Janoš, P. (2013). Úprava vzorku pro stanovení aniontů v důlní vodě s vysokým obsahem železa. Chemické Listy, 107(5), 381–385. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/697