Horák, J. (2013). Historie a perspektivy systémů hodnocení publikační činnosti vědeckých pracovníků základního výzkumu. Chemické Listy, 107(4), 269–270. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/707