Petrová, Š., Soudek, P., & Vaněk, T. (2013). Remediace oblastí těžby uranu v České republice. Chemické Listy, 107(4), 283–291. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/710