Urík, M., Littera, P., & Mikušová, P. (2013). Mikrobiálna oxidácia sulfidov. Chemické Listy, 107(4), 292–297. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/711