Černecký, J., & Pivarčiová, E. (2013). Vizualizácia a analýza difúznych procesov na fázovom rozhraní minerál – voda. Chemické Listy, 107(4), 298–303. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/712