Kašparovská, K., Száková, J., Sysalová, J., Tlustoš, P., & Svoboda, P. (2013). In-vitro biologická dostupnost rizikových prvků z inhalovaného městského sedimentujícího prachu. Chemické Listy, 107(4), 313–317. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/715