Kocour, V., & Pastor, O. (2013). Chemie a terraformace Marsu. Chemické Listy, 107(4), 325–327. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/725