Mucha, M., Pavlovský, J., Herecová, L., Míček, D., & Věžníková, H. (2012). Možnosti přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka. Chemické Listy, 106(12), 1140–1142. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/805