Šťástková, Z., Karpíšková, R., & Borkovcová, I. (2012). Possibilities of Detection of Staphylococcal Enterotoxins. Chemické Listy, 106(8). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/870