Herzogová, L., Doušová, B., Lhotka, M., Machovič, V., Schweigstillová, J., & Koloušek, D. (2012). Adsorption of Toxic Selenium Oxoanions on Surface-Modified Kaolins. Chemické Listy, 106(8). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/872