Páleníková, A. a Hrouzková, S. (2016) „Súčasný stav a trendy extrakcie rezíduí pesticídov z nutraceutík", Chemické listy, 110(9), s. 630–640. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/164 (Viděno: 30 březen 2023).