Zichová, M., Stratilová, E., Rosenberg, M. a Omelková, J. (2015) „Imobilizace celulolytických enzymů na nosiče z polyethylentereftalátu a polyakrylamidu", Chemické listy, 109(12), s. 946–949. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/278 (Viděno: 23 červen 2024).