Kročko, M., Ducková, V., Čanigová, M., Bučko, O. a Tkáčová, J. (2018) „Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku", Chemické listy, 112(1), s. 38–42. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2965 (Viděno: 1 prosinec 2022).