Ganajová, M. a Sotáková, I. (2018) „Ako napĺňať požiadavky pre výučbu chémie v 21. storočí", Chemické listy, 112(1), s. 43–51. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2966 (Viděno: 1 prosinec 2022).