„Reklama" (2018) Chemické listy, 112(1). Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2973 (Viděno: 28 listopad 2022).