„Inzerát" (2018) Chemické listy, 112(1), s. 74. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2978 (Viděno: 5 prosinec 2022).