Milička, J. a Kudlička, L. (2018) „Geochémia pevných bituménov; implikácie pre koreláciu s ropami", Chemické listy, 112(6), s. 354–358. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3105 (Viděno: 29 květen 2023).