„Inzerát" (2018) Chemické listy, 112(6), s. 397. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3113 (Viděno: 29 květen 2023).