„Inzerát" (2018) Chemické listy, 112(10), s. 730. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3201 (Viděno: 28 leden 2023).