Viktorová, J. a Ruml, T. (2019) „Velký význam malých nekódujících RNA pro lidský organismus", Chemické listy, 113(1), s. 3–9. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3259 (Viděno: 27 listopad 2022).