Varényi, S., Chrenová, S. a Lukáč, M. (2019) „Analýza antioxidačnej aktivity polyfenolových zlúčenín lišajníkov a pečeňoviek metódou chromatografie na tenkej vrstve s detekciou 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylom", Chemické listy, 113(1), s. 53–57. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3266 (Viděno: 1 prosinec 2022).