„Inzerát" (2019) Chemické listy, 113(1), s. 64. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3269 (Viděno: 5 prosinec 2022).