Zelenka, J. (2019) „Kyselina mléčná jako signální molekula a její preventivní a terapeutický potenciál", Chemické listy, 113(2), s. 104–110. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3288 (Viděno: 31 květen 2023).