„Inzerát" (2019) Chemické listy, 113(2), s. 126. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3293 (Viděno: 15 červen 2024).