„Inzerát" (2019) Chemické listy, 113(2), s. 130. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3296 (Viděno: 29 květen 2023).