„Reklama" (2019) Chemické listy, 113(4). Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3329 (Viděno: 28 listopad 2022).