Civiš, S., Knížek, A. a Civiš, P. (2019) „Chemická abiogeneze: umělecké pojetí přeměněné do vědecké reality", Chemické listy, 113(4), s. 223–232. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3338 (Viděno: 15 červen 2024).