Holý, P. (2019) „V Mendělejevově tabulce o políčko dál", Chemické listy, 113(4), s. 251–252. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3342 (Viděno: 30 září 2022).