Štěpánková, M., Šelešovská, R., Janíková-Bandžuchová, L. a Chýlková, J. (2015) „Voltametrické stanovení insekticidu imidaclopridu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody", Chemické listy, 109(7), s. 527–534. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/346 (Viděno: 21 březen 2023).