„Inzerát" (2019) Chemické listy, 113(10), s. 616. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3475 (Viděno: 23 červen 2024).