Holý, P. (2015) „Femto krát mega se rovná nano", Chemické listy, 109(6), s. 405. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/353 (Viděno: 30 září 2022).