„Reklama" (2020) Chemické listy, 114(8). Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3666 (Viděno: 23 březen 2023).